Modele de CereriDepunere a titlului si de intocmire a tabloului de imparteala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. pentru ca ordonanta de adjudecare a imobilului situat in …………, ce a format obiectul dosarului de executare nr. ……….. al acestei instante, a devenit executorie. In temeiul art. 562 C. proc. civ., depun titlul creantei mele si va rog sa dispuneti sa se INTOCMEASCA TABLOUL DE DISTRIBUIRE A […]

model...

Cerere Depunere recurs la instanta de fond

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………….. Depun recursul formulat impotriva ordonantei de adjudecare nr. ……… din ……….. a acestei instante pronuntata in dosarul nr. …….. intimati fiind: – creditorul-intimat ……………… – adjudecatarul-intimat …………… Va rog sa inaintati acest recurs impreuna cu dosarul Tribunalului ……….. in vederea judecarii recursului. Depun cererea de recurs in trei […]

model...

Cerere de Depunere a apelului la instanta competenta

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………. Depun apelul declarat impotriva sentinta penala nr. …………. din ……….. in dosarul penal nr. ……….., al acestei instante si va rog sa-l inaintati impreuna cu dosarul Tribunalului (sau Curtii de Apel), in vederea judecarii. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

model...

Cerere Declarare a mortii prezumate

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………. domiciliat(a) in ……….. formulez actiune pentru DECLARAREA MORTII PREZUMATE a disparutului(ei) ……… nascut(a) ………. la data de ……. cu ultimul domiciliu in …………, disparut(a) de la domiciliu la data de ………….. Motivele actiunii: In fapt, prin sentinta civila nr. …………, din. …….., pronuntata de Tribunalul …………, s-a declarat disparitia persoanei amintite. […]

model...

model:

Cerere de Declarare a disparitiei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………… formulez cerere de DECLARARE DISPARITIE privind pe ………., nascut(a) la data de ……….., in ……………, cu ultimul domiciliu in ……………. Motivele actiunii: In fapt …………… a disparut de la domiciliu la data de ………….. Am fost informat(a) de numitul(a) ………., domiciliat(a) in ……….. ca l-a vazut pe malul […]

model...

Cerere Decadere parinte din drepturi parintesti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Autoritatea tutelara (sau Parchetul …………..). In temeiul art. 109 C. fam. si art. 45 C. proc. civ., Chemam in judecata si personal la interogatoriu pe ……., domiciliat(a, ti) in …………, nascut(a, ti) la ……….., in …………., pentru a se pronunta DECADEREA ACESTUIA(EIA, ORA) DIN DREPTURILE PARINTESTI Motivele actiunii: In fapt, (se enunta motivele […]

model...

Cerere De ridicare a sechestrului asigurator

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele debitorului), domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. …………, nr. …… etajul …… apart. ……, va rog sa dispuneti ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mele mobile, cerut de ………………….. (numele si prenumele reclamantului creditor), domiciliat in localitatea ……….., judetul ………., str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, […]

model...

Cerere De revizuire hotarare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………. (numele si prenumele partii care cere revizuirea) domiciliat in localitatea ………….., judetul ………., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……. fac prezenta cerere de revizuire impotriva (sentintei sau deciziei, dupa caz), nr. ………., din ………., pronuntata de ………………. si prin care ………………… ……………………………………….. (se va arata pe scurt a solutiei […]

model...

Cerere De renuntare la drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………….. judetul …………., str. …………, nr. ….. etajul …… apart. ….., reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……………, declar prin prezenta ca renunt la dreptul meu de ……………………………………………………………. (se va enunta […]

model...

Cerere De recuzare a unui judecator (asesor popular, procuror, secretar de sedinta sau expert)

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere recuzarea), domiciliat in localitatea ……………. judetul …………, str. …………., nr. ….., etajul ….. apart. ….., reclamant (pozitia in proces a partii care cere recuzarea – reclamant, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de ……………. cer recuzarea domnului […]

model...