Cerere Depunere recurs la instanta de fond

Model Cerere Depunere recurs la instanta de fond

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………………..
Depun recursul formulat impotriva ordonantei de adjudecare nr. ……… din ……….. a acestei instante pronuntata in dosarul nr. …….. intimati fiind:
– creditorul-intimat ………………
– adjudecatarul-intimat ……………
Va rog sa inaintati acest recurs impreuna cu dosarul Tribunalului ……….. in vederea judecarii recursului.
Depun cererea de recurs in trei exemplare.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………….

Cerere Depunere recurs la instanta de fond