Cerere De recuzare a unui judecator (asesor popular, procuror, secretar de sedinta sau expert)

Model Cerere De recuzare a unui judecator (asesor popular, procuror, secretar de sedinta sau expert)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere recuzarea), domiciliat in localitatea ……………. judetul …………, str. …………., nr. ….., etajul ….. apart. ….., reclamant (pozitia in proces a partii care cere recuzarea – reclamant, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de ……………. cer recuzarea domnului judecator …………., membru in completul de judecata din sedinta de astazi, in care este pe rol si judecarea actiunii mele sus-mentionate.
Motivele cererii sunt urmatoarele: …………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
In fapt, domnul judecator este ruda de gradul al treilea cu paratul.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 27, alin. 1 Cod procedura civila.

Semnatura petitionarului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………………..,

Cerere De recuzare a unui judecator (asesor popular, procuror, secretar de sedinta sau expert)