titlu | model formularDepunere a titlului si de intocmire a tabloului de imparteala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. pentru ca ordonanta de adjudecare a imobilului situat in …………, ce a format obiectul dosarului de executare nr. ……….. al acestei instante, a devenit executorie. In temeiul art. 562 C. proc. civ., depun titlul creantei mele si va rog sa dispuneti sa se INTOCMEASCA TABLOUL DE DISTRIBUIRE A […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...