Cerere de Depunere a apelului la instanta competenta

Model Cerere de Depunere a apelului la instanta competenta

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………….
Depun apelul declarat impotriva sentinta penala nr. …………. din ……….. in dosarul penal nr. ……….., al acestei instante si va rog sa-l inaintati impreuna cu dosarul Tribunalului (sau Curtii de Apel), in vederea judecarii.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Cerere de Depunere a apelului la instanta competenta