recuzare | model formularCerere Recuzare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… reclamant(a) ………….. sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de …….., Formulez: CERERE DE RECUZARE impotriva (se indica numele, prenumele si calitatea pe care o are in cadrul completului de judecata sau al procesului persoana recuzata), pentru (se enunta motivul de recuzare). Motivele […]

model...

model:

Cerere De recuzare a unui judecator (asesor popular, procuror, secretar de sedinta sau expert)

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere recuzarea), domiciliat in localitatea ……………. judetul …………, str. …………., nr. ….., etajul ….. apart. ….., reclamant (pozitia in proces a partii care cere recuzarea – reclamant, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de ……………. cer recuzarea domnului […]

model...