declarare | model formularDeclaratie pe propria raspundere Protectia Muncii

Act din categoria Diverse

Unitatea: …………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. D E C L A R A T I E pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii ………….., reprezentata (denumirea persoanei juridice sau fizice) de…………………………… in calitate de …………………….., cu sediul social / adresa in localitatea…………………str. …………………nr. ……. bl. ………. sc. ……. et. ………ap. …….. judetul / sectorul. …………….., […]

model...

Cerere de Declarare a disparitiei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………… formulez cerere de DECLARARE DISPARITIE privind pe ………., nascut(a) la data de ……….., in ……………, cu ultimul domiciliu in ……………. Motivele actiunii: In fapt …………… a disparut de la domiciliu la data de ………….. Am fost informat(a) de numitul(a) ………., domiciliat(a) in ……….. ca l-a vazut pe malul […]

model...