Modele de Actiuni in justitieChemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe …………. domiciliat in …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati iesirea noastra din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciara ………… […]

model...

Regres a comitentului impotriva presupusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terti (recursorie)

Act din categoria Actiuni in justitie

Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………… judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ………, apart. ……., in baza delegatiei nr. ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………., domiciliat in localitatea …………., judetul str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi plateasca suma […]

model...

Chemare in judecata pentru Partaj

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti iesirea noastra din indiviziune asupra bunurilor ramase la decesul defunctului (ei) ……… Va rog sa stabiliti masa bunurilor de impartit, cotele ce ni se cuvin in […]

model...

Chemare in judecata pentru Ingradire

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……… domiciliat(a) in ……… str. ………., nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe ………… domiciliat in ………… str. ……. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa contribuie pe jumatate cu mine la cheltuielile de constructie a zidului despartitor dintre curtea imobilului meu din […]

model...

Impartirea bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, intentata de creditorul personal al unuia dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul …… apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………… (numele si prenumele sotului debitor) si pe ……………… (numele si prenumele celuilalt sot), ambii domiciliati in localitatea ……………….., judetul …………………., str. …………, nr. ……, […]

model...

Desfacere infiere pentru lipsa consimtamantului unui dintre parintii firesti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ……………. judetul ………….., str. ………….., nr. ……., etajul ………, apart. ………., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………. judetul ……………, str. …………….. nr. …….., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta dupa ascultarea delegatului autoritatii tutelare de pe […]

model...

Creditorilor succesiunii pentru separatie patrimonii

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul …………….. str. …………….., nr. ………., etajul ………., apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….., domiciliat in localitatea ……………., judetul …………….., str. …………….., nr. ……., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti separarea patrimoniului paratului de patrimoniul […]

model...

Confesorie de servitute

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru a fi obligat(a): 1) sa-mi permita trecerea pe terenul sau la cale publica; 2) sa foloseasca drept drum de iesire la calea publica un alt loc de trecere decat cel stabilit anterior; 3) sa-mi […]

model...

Comodantului impotriva comodatarului pentru restituirea lucrului imprumutat

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………… domiciliat in ……….. judetul …….. str. …….. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in ……… judetul …….. str. ……… nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-i obligati sa-mi restituie caruta proprietatea mea, pe care o evaluez la suma de ……. lei si […]

model...

Chemare in judecata Civile in daune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………. domiciliat in ……… pentru a fi obligat: 1. sa-mi restituie cantitatea de …….. kg fructe, porumb etc. pe care le-a ridicat fara drept de pe terenul proprietatea mea sau contravaloarea in suma de ……. lei; 2. sa-mi plateasca […]

model...