Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Model Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe …………. domiciliat in …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati iesirea noastra din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciara ………… nr. topografic ……….. si sa ne atribuiti fiecaruia loturi in proportie de ……. pentru mine si de …… pentru parat, cu impartirea fructelor si veniturilor in valoare de lei ………. incasate de parat. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, prin actul de vanzare-cumparare autentificat de ……… sub nr. …. din …….., subsemnatul am cumparat de la ………. sora paratului, cota de …… proprietate indiviza din imobilul sus-mentionat, devenind astfel proprietar indivizar impreuna cu paratul, care refuza sa puna capat acestei situatii prin buna invoiala.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 728 C. civ., si ale Legii nr. 603/1943.
Inteleg sa ma folosesc de expertiza, cercetare la fata locului si proba cu acte, si anume de actul de vanzare-cumparare autentificat de ………. sub nr. ……… din ………. prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a carei impartire o cer.
Depun prezenta cerere, precum si copie certificata de pe actul susmentionat, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
……….
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………….

Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)