sanctiuni | model formularPlangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare […]

model...