Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Model Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………………
Formulez:
PLANGERE CONTRAVENTIONALA

impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala.
Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare a contraventiilor prin care mi s-a aplicat amenda in suma de …….. lei.
Motivele plangerii:

In fapt, prin procesul-verbal enuntat, am fost sanctionat(a) cu ……… lei amenda, retinandu-se in seama mea faptul ca …………..
Consider ca sanctiunea care mi s-a aplicat este nelegala si netemeinica pentru ca …………..
De aceea, cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal atacat.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 8 din Legea nr. 61/1990.
Dovada o fac cu ……………..
Anexez procesul verbal a carui anulare o cer.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda