Modele de CereriCerere acordare licenta de import

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………, cu sediul in: ………….., str. ……… nr. …….., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………., cod fiscal …………., telefon ……….., fax ……….., telex ……., reprezentat prin ……………, domiciliat in ……….., str. ………, nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. …….., ap. ……, sectorul ……….., judetul …………., posesorul buletinului de identitate seria ……. […]

model...

Cerere Pentru acordarea licentei de fabricatie

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………….., cu sediul in …………………….. ……………., str. ……………… nr. ……, inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………….., cod fiscal ………………………….. telefon …….., fax……., telex ………, reprezentat prin ………….. domiciliat in …………, str. ………… nr. …., bl. ….., sc. ……, et. …, ap. …, sectorul ….., judetul …….., posesor al buletinului de identitate seria […]

model...

Cerere Pentru acordarea de sprijin financiar pt brevetare in strainatate de inventii romanesti

Act din categoria Cereri

CERERE, Subsemnatul/subsemnatii, ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. in calitate de solicitant/solicitanti al/ai unui brevet pentru inventia cu titlul: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. pentru care a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.) Cererea de brevet de inventie nr. …………….., solicit/solicitam, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea […]

model...

Cerere Pentru acordarea autorizatiei de comercializare

Act din categoria Cereri

CERERE, Agentul economic …………………, cu sediul in …………………., str. …………………….., nr. ……, inregistrat in registrul comertului la nr. …………, codul/fiscal ……………… telefon ………, fax ……., telex ……….., reprezentat prin ……………………, domiciliat in ……………., str. …………………… nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., sectorul ……., judetul …………, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………., […]

model...

model:

Cerere a se incuviinta copilului sa poarte numele parintelui fata de care a fost stabilita filiatia

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………. (numele si prenumele petitionarului), domiciliat in …………., judetul ………, str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., in calitate de reprezentant legal al fiului meu minor va rog sa incuviintati ca numitul minor sa poarte numele subsemnatului, dispunand totodata sa se faca cuvenita mentiune in actul constatator al nasterii sale, inregistrat […]

model...

Cerere Partaj

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………., domiciliat in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti PARTAJUL AVERII SUCCESORALE privind bunurile ramase la decesul defunctului(ei) ………….. urmand sa stabiliti masa bunurilor de impartit, cotele ce ni se cuvin in calitate de copartasi […]

model...

model:

Cerere Opozitie la vanzarea gajului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… cu domiciliul in ……….., in termen legal fac opozitie la ordonanta presedentiala a acestei instante, nr. …. din ……….. …… prin care s-a dispus executarea silita a contractului de imprumut cu gaj nr. ……. din ………. si scoaterea la vanzare a obiectelor gajate, mentionate in ordonanta. Motivele opozitiei In fapt, (motive […]

model...

Cerere Notificare adresata debitorului creantei data in gaj

Act din categoria Cereri

Catre ……………… (numele debitorului) Subsemnatul(a) …………. cu domiciliul in ………… va notific ca prin actul de recunoastere a datoriei garantata cu gaj de creanta din data de ……. autentificat sub nr. ……… din …….. la ……….. s-a constituit gaj in favoarea mea in valoare de ………….. . Va rog a lua cunostinta de aceste acte […]

model...

Cerere Notarea unei actiuni in rectificare

Act din categoria Cereri

Cerere de notare a unei actiuni in rectificare Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ………….., nr. …, va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. …… a comunei ………, a actiunii de rectificare prin care cer radierea intabularii facute in partea a II-a nr. curent ……, a cartii funciare in […]

model...

Cerere Notarea unei actiuni in prestatie tabulara

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in …………, judetul ………., str. ………….., nr. …., va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. ….. a comunei …….. a actiunii in prestatie tabulara introdusa de mine impotriva lui ……….., domiciliat in ……….., judetul ……….., str. ………….., nr. …………., de la care am cumparat parcela nr. ……., pentru […]

model...