Cerere Notarea unei actiuni in rectificare

Model Cerere Notarea unei actiuni in rectificare

Cerere de notare a unei actiuni in rectificare

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ……………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ………….., nr. …, va rog sa dispuneti:

Notarea
in cartea funciara nr. …… a comunei ………, a actiunii de rectificare prin care cer radierea intabularii facute in partea a II-a nr. curent ……, a cartii funciare in favoarea lui …………, domiciliat in ……………, judetul ……………., str. ………….., nr. ……. .
Dupa notarea actiunii in rectificare, va rog sa trimiteti doua exemplare de pe actiune la Tribunalul …………… competent de a judeca pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.
La cerere anexez:
Semnatura,

Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Cerere Notarea unei actiuni in rectificare