Modele de CereriCerere Preschimbare a termenului de judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in ………………….. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de ……….., Formulez: CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA pentru motivul ca ……………………………… Va rog sa dispuneti fixarea unui termen de judecata (cu citarea sau fara citarea partii adverse), la care, […]

model...

Cerere Predarea bunurilor cuprinse in legatul particular

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………, Formulez. ACTIUNE PENTRU PREDAREA LEGATULUI CU TITLU PARTICULAR urmand ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi predea din mostenirea defunctului(ei) ………., decedat(a) la ……….., in ………., cu ultimul domiciliu in …………… bunurile prevazute in legatul particular […]

model...

Cerere Poprire executorie urmata de validarea popririi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe: – tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si – debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. […]

model...

Cerere Poprirea asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata pe: – debitorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………. si – tertul poprit …………….., cu sediul in ……………. pentru INFIINTARE POPRIRE ASIGURATOARE pentru suma de ………… lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu. Depun chitanta de consemnare a cautiunii in suma de ………… lei. Motivele […]

model...

Cerere Pentru validare urmarire generala venituri imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, va rog sa validati urmarirea generala incuviintata prin incheierea acestui tribunal nr. …………., din …………., asupra veniturilor imobilului situat in …………………… (localitatea unde este situat imobilul), judetul ……….., str. ………., nr. …….., […]

model...

Cerere suspendare executie vremelnica

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere suspendarea executiei vremelnice), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……, parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al ………………., in care reclamantul ……………….. (numele si prenumele celeilalte parti) domiciliat in localitatea ……….., judetul …………., str. …………, […]

model...

Cerere repunere in termenul pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere repunerea in termenul pierdut), domiciliat in localitatea ……………. str. …………., nr. …….. etajul ….. apart. ….. reclamant (sau dupa caz parat) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………., va rog sa ma repuneti in termenul de recurs impotriva sentintei acestui tribunal nr. ………., din […]

model...

Cerere refacere dosar pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere refacerea dosarului) domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de …………., cu ultimul termen de judecata la data de …………, va rog sa procedati la refacerea dosarului sus-mentionat. […]

model...

model: ,

Cerere redeschidere judecata suspendata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere redeschiderea judecatii) reclamant (sau parat) in actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. …….. al acestui tribunal si a carei judecata a fost suspendata prin incheierea din …………. ca urmare a cererii mele si a paratului (eventual, prin lipsa partilor), va rog sa dispuneti redeschiderea judecatii […]

model...

Cerere obtinere licenta de transport feroviar

Act din categoria Cereri

CERERE, Persoana juridica ………………………………………, cu sediul in localitatea ………………………………., str. ………………….., nr. ….., judetul ……… telefon ………………, fax ………………, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. ……………, avand codul fiscal nr. …………… si contul nr. …………………….., deschis la Banca ………………………………, filiala ……………., reprezentata prin directorul general ……………………………………, (numele si prenumele) solicit […]

model...