dosar | model formularCerere refacere dosar pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere refacerea dosarului) domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de …………., cu ultimul termen de judecata la data de …………, va rog sa procedati la refacerea dosarului sus-mentionat. […]

model...

model: ,

Cerere de amanare judecare unui dosar penal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, va rog sa AMANATI JUDECAREA dosarul penal nr. ………., cu termen de judecata la data de ……….. la o alta data, pentru ca: – nu mi-a fost comunicat actul de sesizare a instantei, obligatie impusa de dispozitiile art. 318 alin. […]

model...