Modele de CereriApel impotriva sentintei civile

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………, Declar APEL impotriva sentintei civile nr. …….. din …….. a Judecatoriei ……….. pronuntata in ………… prin care: – mi-a fost respinsa actiunea in revendicare impotriva intimatului(ei) cu domiciliul in ………….. sau – a fost admisa actiunea in revendicare introdusa de intimatul(a) domiciliat(a) in ………… impotriva mea si s-a […]

model...

Cerere de Anularea vanzarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……., pentru ANULARE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE (autentic sau sub semnatura privata), intervenit intre noi la data de ……… si sa fie obligat sa reprimeasca lucrul pe care mi l-a vandut si sa-mi restituie pretul pe […]

model...

Cerere anularea executarii pedepsei la locul de munca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ………….., cu sediul in ………….. cerem ANULAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA, privind pe condamnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………. care, prin hotararea nr. ………. din …………. pronuntata de …………., in dosarul penal nr. ………, in baza art. ……., a fost condamnat(a) la …………. cu executarea pedepsei la locul de munca, respectiv […]

model...

Cerere anulare certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in …….., pentru ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ……. din …….. eliberat de Notarul public …………, pentru ca ……………. Cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: […]

model...

Anulare, rectificare sau completare a unei inregistrari in registru de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………….. chem in judecata Primaria ………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – ANULAREA, – RECTIFICAREA, SAU – COMPLETAREA ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ………, inregistrat la Serviciul starii civile de pe langa Primaria ……., sub nr. ……….. din data de …….., pentru […]

model...

Cerere anulare a reabilitarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Parchetul de pe langa ……………., In temeiul art. 139 C. pen. si art. 503 C. proc. pen., Cerem ANULAREA REABILITARII JUDECATORESTI privind pe condamnatul …………., domiciliat in …………. care, prin sentinta penala nr. ……. din ……… a ………. pronuntata in dosarul nr. ………. a fost reabilitat judecatoreste de condamnarea de ………… aplicata prin […]

model...

Cerere anulare hotarare declarativa de moarte

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, Formulez CERERE PENTRU ANULAREA HOTARARII DECLARATIVA DE MOARTE pronuntata prin sentinta civila nr. …….. din ……….., in dosarul nr. ……… al acestei instante, prin care am fost declarat mort prezumat, moarte ce ar fi avut loc la data de ………, hotarare pe care va rog s-o anulati. In […]

model...

Cerere de amanare judecare unui dosar penal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, va rog sa AMANATI JUDECAREA dosarul penal nr. ………., cu termen de judecata la data de ……….. la o alta data, pentru ca: – nu mi-a fost comunicat actul de sesizare a instantei, obligatie impusa de dispozitiile art. 318 alin. […]

model...

Cerere adjudecatarului pentru eliberare ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. ……., va rog sa-mi eliberati ordonanta de adjudecare asupra imobilului din localitatea ………………, judetul …………….., str. ……….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., care mi-a fost adjudecat prin incheierea acestui tribunal din ……………, ca urmare a urmaririi silite pornite […]

model...

Actiunea cumparatorului evins impotriva vanzatorului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………….. domiciliat in …………………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ……………………. domicilat in ………………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati la despagubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit in urma evictiunii in suma de …………… lei. De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului […]

model...

model: