Modele de CereriCerere contopire pedepse pentru infractiuni concurente

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, actualmente detinut(a) in penitenciarul …………….. Respectuos va rog sa dispuneti CONTOPIREA PEDEPSELOR la care am fost condamnat(a) pentru infractiuni concurente, prin doua hotarari penale definitive, urmand sa execut o singura pedeapsa. Motive: In fapt, prin doua hotarari penale definitive, am fost condamnat(a) pentru doua infractiuni concurente. Astfel: – […]

model...

Cerere Continuare proces penal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a), …………, domiciliat(a) in ………….., invinuit(a) in dosarul de urmarire penala nr. ………. sau inculpat(a) in dosarul penal nr. ………., cu termen de judecata la data de ………….. In temeiul art. 13 C. proc. pen., inteleg sa cer CONTINUAREA PROCESULUI PENAL si sa nu se faca aplicarea dispozitiilor legale privind […]

model...

Cerere Constituire ca parte civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., parte vatamata in procesul penal nr. ……….., cu termen de judecata la ………., in care figureaza ca invinuit(a) sau inculpat(a) …………., domiciliat(a) in …………….. In temeiul art. 15 alin. 1 C. proc. pen., MA CONSTITUI PARTE CIVILA si va rog ca invinuitul(a) sau inculpatul(a), cat […]

model...

Constatare nulitate, anulare sau desfacere adoptie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati: – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI; – ANULAREA ADOPTIEI; – DESFACEREA ADOPTIEI, minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta […]

model...

Cerere Constatare a unei stari de fapt

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU CONSTATAREA STARE DE FAPT in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestei instante, avand ca obiect …………, partea adversa fiind …………, proces ce are termen de judecata la data de ……….. impotriva numitului(ei) …………., domiciliat(a) in ……………, pentru a se constata de urgenta […]

model...

Cerere Constatare reabilitare in drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………, va rog sa pronuntati o hotarare prin care sa se CONSTATE INTERVENIREA REABILITARII MELE DE DREPT. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta pen. nr. ………. din ………., pronuntata de ……., in baza art. ….. am fost condamnat(a) la ……… inchisoare (sau amenda), pe care am executat-o (sau am […]

model...

Constatare a reabilitarii de drept in cazul suspendarii executarii pedepsei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………….. Formulez cerere de CONSTATARE A REABILITARII DE DREPT privind pedeapsa de ……….., pronuntata in baza art. ……, prin hotararea nr. ………., din ……….. de …………., in dosarul penal nr. ……., a carei suspendare conditionata a executarii a fost dispusa. Motivele cererii: In fapt, prin hotararea citata, am fost […]

model...

Cerere conexare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., creditor in dosarul de executare nr. ………. al acestei instante, debitor(oare) fiind …………., domiciliat(a) in …………., impotriva caruia s-a emis comandamentul din data de ……….. in vederea urmaririi imobilului descris in respectivul comandament, pentru ca asupra aceluiasi imobil au facut forme de executare si alti creditori si anume: […]

model...

model:

Chemarea in judecata a altor persoane

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… domiciliat(a) in, ……….. avand calitatea de (reclamant sau parat) in actiunea ce face obiectul dosarului nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de, ……………………, Formulez: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA ALTOR PERSOANE, respectiv a numitului(ei), ……. ……… domiciliat(a) in, …………… pentru (se enumera motivul care dovedeste ca […]

model...

Chemare in judecata revocare contract de vanzare cumparare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: 1. ……………, domiciliat(a) in …………….., 2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE, autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in […]

model...