revocare | model formularRevocarea liberarii minorului din centrul de reeducare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Parchetul de pe langa, ………………. In temeiul art. 108 C. pen., venim cu rugamintea de a dispune REVOCAREA LIBERARII minorului …………, fiul lui ………. si al ……….. nascut la data de ……….. cu domiciliul in ……….. care, prin sentinta penala nr. ………. din ……… a …………., pentru ca la data liberarii: a) are […]

model...

Cerere revocarea executarii pedepsei la locul de munca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ………………. cu sediul in …………………, cerem REVOCAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL, DE MUNCA, pedeapsa de ………, la care a fost condamnat(a) ……….. fiul(fiica) lui ……. si al(a) ………., nascut(a) la data de ……….., cu domiciliul in …………. prin hotararea penala nr. ……… din ……….. de ………… in dosarul penal nr. ………. Ca […]

model...

Cerere Revocare in cazul neexecutarii obligatiilor civile

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., parte civila in dosarul penal nr. ………. al ……………., in care prin hotararea nr. ……… din …………, s-a dispus condamnarea inculpatului(ei) ……….. domiciliat(a) in …………, in baza art. ….. la pedeapsa ………., cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei (sau cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere) si totodata a […]

model...

Cerere Notarea actiunii de revocare a donatiei

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………., domiciliat in…………, judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca potrivit art. 829 din C. civ. sa dispuneti: Notarea In Cartea funciara nr. ….. a comunei ……….. a revocarii pentru motivul ………….. a donatiei facute in favoarea lui …………, domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………, nr. …. . Donatarul, […]

model...

Chemare in judecata revocare contract de vanzare cumparare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: 1. ……………, domiciliat(a) in …………….., 2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE, autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in […]

model...