Modele de CereriCerere De recurs

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. (numele si prenumele recurentului), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………, str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… declar recurs impotriva sentintei civile nr. …………, din …………, pronuntata de ………………., si prin care ……………… ………………….. (se va expune solutia, reprodusa dupa dispozitivul hotararii atacate, in cadrul careia se vor indica si […]

model...

model:

Cerere De rectificare inregistrare in registrul de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantului), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………………, cu sediul in localitatea ………….., judetul …………, str. ………….., nr. ………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti rectificarea actului de […]

model...

Cerere De rectificare a unei hotarari

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….. (numele si prenumele celui care cere rectificarea hotararii), domiciliat in localitatea …………., judetul ……….., str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… va rog sa rectificati sentinta civila nr. ………….., din data de …………, a acestui tribunal, pronuntata in actiunea introdusa de ……………… (numele si prenumele celeilalte parti din cauza in […]

model...

Cerere De punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatorului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………. nr. …….., etajul …….., apart. ……., va rog sa dispuneti punerea in vanzare a imobilului din localitatea ……………….., judetul ……………, str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. …….., in contul lui ……………., din localitatea ……………., judetul ………….., str…………….., nr. ……, etajul ……., apart. …….., […]

model...

Cerere De perimare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele celui care cere perimarea) domiciliat in localitatea ………….., judetul …………, str. ……………, nr. …… etajul …… apart. …… parat in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ………. al acestui tribunal, intentata de reclamantul …………………. (numele si prenumele), domiciliat in localitatea …………… judetul ……… str. …………., nr. ……, etajul […]

model...

model:

Cerere ordonanta presedintiala pentru evacuare a celui ce detine o suprafata locativa cu de la sine putere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………….., nr. …….., etajul ………, apart. ………, chem in judecata pe …………. domiciliat in localitatea ………………. judetul …………, str. ………….. nr. …….., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin ordonanta presedintiala ce veti da, sa ordonati evacuarea paratului din apartamentul situat in localitatea ………………. […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu a unui act autentic

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog ca – in conformitate cu art. 376 C. proc. civ. – sa investiti cu formula executorie alaturatul act autentificat de Biroul notarial ……………, pe care il depun in original si prin care ……………….. ……………………….(numele, prenumele […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu hotarare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., va rog ca, in conformitate cu art. 374-376 C. proc. civ. sa investiti cu titlu executoriu alaturata sentinta civila nr. ……….. din ………. a acestui tribunal, pe care o depun in copie legalizata si care a ramas […]

model...

Cerere intocmire tablou de ordine a creditorilor in cadrul urmaririi imobiliare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul …….., apart. …….., va rog sa delegati un judecator pentru intocmirea tabloului de ordine a creditorilor in cadrul urmaririi incepute la cererea mea prin comandamentul nr. …….., din ……….., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………., din …………., […]

model...

Cerere De intocmire tablou de distribuire a pretului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ………….., judetul …………… str……………. nr. …….., etajul ………., apart. ……., va rog sa dispuneti sa se intocmeasca tabloul de distribuire a pretului de ……………. lei rezultat din vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in localitatea ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. ………, etajul ………., apart. …….., care […]

model...

model: ,