Modele de CereriCerere Inceperea executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., va rog sa dispuneti INCEPEREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……….., domiciliat(a) in ………., care imi datoreaza ……………., asa cum reiese din sentinta civila nr. ………. ramasa definitiva si investita cu formula executorie, care constituie titlu executoriu. Cer ca urmarirea sa se faca asupra imobilului (teren sau constructie) situat […]

model...

Impartirea unei case in proprietati individuale pe etaje sau apartamente

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ……………….., domiciliati ……………….., primul in ……………., judetul …………., str. …………….., nr. …, si cel de-al doilea in ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, dobandind in temeiul …………. dreptul de a avea in proprietatea noastra individuala cate un apartament din casa situata in …………….., str. ….., nr. …., in suprafata de ……, […]

model...

Cerere Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) de la […]

model...

Cerere Impartire bunuri comune dupa desfacere casatorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE, dobandite de noi in timpul casatoriei. Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, m-am casatorit cu […]

model...

Cerere Imparteala voluntara (partaj)

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatii ……………., domiciliati in ………….., mostenitorii defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ……….., in ………, cu ultimul domiciliu in …………….., care am acceptat in termen legal mostenirea si am cerut deschiderea procedurii succesorale notariale, declaram ca am hotarat sa impartim prin buna invoiala bunurile ce alcatuiesc masa succesorala, asupra carora ne aflam […]

model...

Cerere impacarea partilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatii …………., parte vatamata si faptuitor(oare), invinuit(a) sau inculpat(a) …………., in dosarul nr. ……….. cu termen de judecata la data de ………. Avand in vedere ca este vorba de o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila a partii vatamate, iar impacarea partilor […]

model...

model:

Cerere Executare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………….. Formulez: CERERE DE EXECUTARE, scop in care depun sentinta civila (sau decizia civila) nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. in dosarul nr. ………., investita cu formula executorie, din care reiese ca datornicul ……….., domiciliat in ……………… este obligat sa-mi ………………….. Pentru ca datornicul refuza sa-si execute obligatia […]

model...

model:

Cerere de Esalonarea plata amenda

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de ……… […]

model...

Cerere Eliberarea unui titlu executoriu

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul …….1)………, domiciliat in ……2)………….., judetul ………………, str. ………………., nr. …, et. …., ap. …, va rog sa-mi eliberati titlul executoriu pentru creanta de ………….. lei impotriva lui …….3)………., domiciliat in ….4)….., judetul ………….., str. ……………., nr. …, et. …, ap. ………., creanta ce reprezinta chirie restanta datorata mie de paratul si …………… […]

model...

Cerere Eliberarea ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………………. In temeiul art. 551 C. proc. civ., va rog sa-mi ELIBERATI ORDONANTA DE ADJUDECARE pronuntata in dosarul nr. ………. asupra imobilului ……….., pentru suma de ………. lei, pe care am consemnat-o. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

model...