Cerere Eliberarea ordonanta de adjudecare

Model Cerere Eliberarea ordonanta de adjudecare

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………….
In temeiul art. 551 C. proc. civ., va rog sa-mi ELIBERATI ORDONANTA DE ADJUDECARE pronuntata in dosarul nr. ………. asupra imobilului ……….., pentru suma de ………. lei, pe care am consemnat-o.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Cerere Eliberarea ordonanta de adjudecare