Modele de CereriCerere Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti: Intabularea dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela […]

model...

Cerere intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………………….., judetul ………………., nr. …, et. …, ap. ……., in calitate de …………, va rog ca, in baza contractului de ………………., autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. ………. din ……….. si a autorizatiei nr. ……….. din …………. Consiliului local al localitatii ……., sa dispuneti: Intabularea dreptului meu […]

model...

Cerere de Intabularea dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………., nr. …, va rog sa dispuneti, in baza contractului de constituire a dreptului de ipoteca, autentificat de Biroul de notariat …………….. sub nr. …………..: Intabularea dreptului meu de ipoteca asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …….. a comunei ……….., sub P. I, cu […]

model...

Intabularea dreptului de coproprietate pe baza unui certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………, domiciliati in ………., judetul ……….., str. …………., nr. …, in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ……….., va rugam sa dispuneti, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …….., eliberat de Biroul de notariat al …………. Intabularea dreptului de coproprietate asupra tuturor imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……. din localitatea …….. […]

model...

Cerere de Inscrierea unui drept de superficie

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ……….., judetul ………….., str. …………., nr. …, in calitate de proprietar, va rog ca in baza actului de constituire a dreptului de superficie, autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. …. din ………., sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de superficie in partea III-a a cartii funciare asupra imobilului […]

model...

Cerere Inscriere in tabloul de ordine al creditorilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……………., Avand in vedere ca la cererea creditorului(oarei) ……….. este urmarit si scos la vanzare imobilul ………, proprietatea debitorului(oarei) ………… in valoare de ………. lei. Intrucat am si eu un titlu de creanta constand in ………., fiind deci un creditor privilegiat (ipotecar sau chirografar). In temeiul art. 503 C. […]

model...

Cerere Inregistrare marca

Act din categoria Cereri

nr. de referinöđ rezervat OSIMłnr. de referinöđ rezervat solicitantuluiłnr. de referinöđ rezervat mandataruluił 1. SOLICITAREA DE INREGISTRARE. 1.1. [ ] prezenta cerere de inregistrare se refera la marca reprodusa in continuare, care este: 1.1.1. [ ] verbala 1.1.2. [ ] figurativa 1.1.3. [ ] combinata 1.1.4. [ ] tridimensionala 1.2 Felul marcii: 1.2.1. [ ] […]

model...

Cerere de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Primaria comunei, orasului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Judetul …………. Cerem INLOCUIREA AMENZII CU INCHISOAREA privind pe condamnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……………., care a fost condamnat(a) la pedeapsa amenzii in suma de ……… lei, prin sentinta penala nr. ……….. din ………… de ………………. Motive: In fapt, prin sentinta penala nr. ………. din ………, pronuntata […]

model...

Cerere de Inlaturare a omisiunilor vadite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………….., invinuit(a), inculpat(a) in dosarul penal nr. ……… parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, expert, interpret, aparator, martor. Respectuos va rog sa INLATURATI OMISIUNEA VADITA DIN ACTUL DE PROCEDURA prin care ati omis sa va pronuntati asupra sumei pe care am pretins-o in calitate de […]

model...

Cerere Inlaturare sau modificare a pedepsei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………., (sau detinut(a) in penitenciarul …………..). Respectuos va rog sa INLATURATI SAU SA MODIFICATI pedeapsa de ………… la care am fost condamnat(a), in baza art. ….. prin hotararea penala nr. ………., din ………… pronuntata de ……….., pedeapsa in a carei executare ma aflu de la data de ……….. Motivele […]

model...