decizie civila | model formularDecizie de desfacere a contractului individual de munca

Act din categoria Diverse

Nr. ……………….. din ……………….. Având în vedere1) …………………………………… . Ţinând seama de2) …………………………. În temeiul prevederilor3) art. ….. din ……………………. DISPUN: 1. Acel Contract individual de munca încheiat cu Dl/Dna ………………… încadrat în funcţia (meseria) ……………………… la4) ……………………………… se desface începând cu data de …………………, dată la care expiră preavizul de 155) zile lucrătoare la […]

model...

Cerere Recurs impotriva deciziei civile

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Declar RECURS impotriva deciziei civile nr. ……. din …….. a Tribunalului ……….. pronuntata in dosarul nr. …….., cat si impotriva sentintei civile nr. …….. din ……….. a Judecatoriei ………… pronuntata in dosarul nr. ……, parte intimata fiind …………. domiciliat(a) in ………….., pe care va rog sa-l admiteti, sa […]

model...

Contestatie in anulare impotriva deciziei civile

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….. Formulez: CONTESTATIE IN ANULARE impotriva deciziei civile nr. ……… din ……….. pronuntata de Curtea de Apel in dosarul nr. ……….. intimat(a) fiind ………., domiciliat(a) in ……….., pentru motivul prevazute de art. 317 alin. 1 sau 2 (sau in art. 318) C proc. civ., constand in (se enunta motivul). […]

model...