Plangere contraventionala

Model Plangere contraventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………..
Formulez:
PLANGERE CONTRAVENTIONALA

impotriva procesului-verbal de contraventie nr. …….., din …………, incheiat de ……….., prin care, in baza art. …, din ………., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer.

Motivele plangerii contraventionale:

In fapt am fost sanctionat(a) cu ……….. pentru faptul ca ………… In realitate, nu sunt vinovat(a) de savarsirea faptei, deoarece ………… motiv pentru care cer admiterea plangerii, ii anularea procesului verbal de contraventie citat.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si art. 34 din Legea nr. 32/1968.
In dovedirea motivelor enuntate inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, proba cu expertiza tehnica si proba cu urmatorii martori: ……….. ……….

Data depunerii – Plangere contraventionala

…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Plangere contraventionala