ortografie | model formularImpotriva respingerii cererii de eliberare a certificatului de stare civila cu ortografia limbii materne

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in ……………., judetul ……….., str. ……………., nr. ……, etajul ……. apart. ………, chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………….., cu sediul in ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. …….., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi elibereze certificatul constatator al nasterii mele la data […]

model...