contraventional | model formularPlangere contraventionala

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….. Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de contraventie nr. …….., din …………, incheiat de ……….., prin care, in baza art. …, din ………., am fost sanctionat(a) cu a carui anulare o cer. Motivele plangerii contraventionale: In fapt am fost sanctionat(a) cu ……….. pentru faptul ca ………… In realitate, nu […]

model...