Modele de CereriCerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se ataca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….., Depun RECURSUL declarat impotriva deciziei penale nr. ……….. din ……… a ……….., pronuntata in dosarul nr. ……… si va rog ca impreuna cu dosarul sa fie inaintat instantei competenta cu solutionarea sa, respectiv …………… Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

model...

Cerere de chemare in judecata pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu universal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., Formulez: ACTIUNE PENTRU PREDARE LEGAT CU TITLU UNIVERSAL urmand a fi obligat(a) sa-mi predea cota de …. din bunurile succesorale ce mi se cuvin in calitate de legatar cu titlu universal din succesiunea defunctului(ei) ………., […]

model...

Cerere de chemare in judecata pentru inapoierea minorului de la persoanele care il detin fara drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………. in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a-l (a) minorului ………… nascut la data de ………., chem la judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l(o) obligati sa-mi INAPOIEZE MINORUL, pe care il tine fara drept. De asemenea, […]

model...

Cerere de chemare in judecata evacuare sotului turburent

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………, domiciliat(a) in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul(ia) meu(a) ………….., domiciliat(a) in …………. pentru a fi EVACUAT(A) din locuinta care constituie domiciliul comun si totodata sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. Motivele actiunii: In fapt sunt casatorit(a) cu paratul(a), iar din casatorie au rezultat minorii: […]

model...

Cerere de chemare in judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. … in calitate de ………………………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. …… in calitate de ………………………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa […]

model...

Cerere autentificare contract de vanzare-cumparare

Act din categoria Cereri

Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare Domnule Notar, 1. …………………, domiciliat in ………….., judetul ……., str. …………, nr. ….., et. ………, ap. …….., in calitate de vanzator, si 2. ……………….., domiciliat in ……………, judetul ……., str. ………….., nr. …….., et. ….., ap. ……., in calitate de cumparator, va rugam sa redactati si sa autentificati […]

model...

Cerere Asigurare a dovezilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a), ………. reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. cu termen de judecata la data de, ……….. Formulez: CERERE PENTRU ASIGURAREA DOVEZILOR avand ca obiect (se indica obiectul). Motivele cererii: In fapt am chemat in judecata pe ……….(sau am fost chemat(a) in judecata de …………., pentru …………………. Intrucat principala proba o […]

model...

Cerere pentru aplicare sechestru asigurator

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………….. Reclamant(a) in dosarul nr. ……….., cu termen de judecata la data de …………., parat(a) fiind ………….., domiciliat(a) in …………., procesul avand ca obiect ………………, Formulez: CERERE PENTRU INSTITUIREA SECHESTRULUI ASIGURATOR, constand in indisponibilizarea bunurilor mobile ale paratului(ei) care se afla in domiciliu sau (sau la terta persoana ………….. […]

model...

Apel peste termen

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………… inculpat(a), ………. parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……………. Declar: APEL PESTE TERMEN Impotriva sentintei penale nr. ……….. din ………. pronuntata de ………. prin care (se enunta solutia), si va rog sa constatati ca pot declara apel peste termen si admitand apelul sa […]

model...

model: ,

Apel impotriva unei sentinte penale

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……….., Declar: APEL Impotriva sentintei penale nr. ………… din ……….. pronuntata de prin care (se enunta solutia), pe care va rog sa-l admiteti si sa pronuntati (este vorba de una dintre solutiile prevazute de art. 379 […]

model...