Cerere Reexaminare hotarare judecatoreasca

Model Cerere Reexaminare hotarare judecatoreasca

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………..
Formulez
CERERE DE REEXAMINARE
impotriva sentintei civile nr. …….. din pronuntata de Judecatoria ……… in dosarul nr. ………, prin care, in baza art. 2 alin. 1 lit. … din Legea nr. 12/1990, republicata, am fost sanctionat(a) contraventional cu ………, pe care va rog s-o desfiintati (sau sa inlocuiti sanctiunea inchisorii cu amenda) pentru ca ……………….

Motivele actiunii:

In fapt, prin hotararea precitata, am fost sanctionat(a) cu ………… retinandu-se in sarcina mea ca ma fac vinovat(a) de incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. ….. din Legea nr. 12/1990, completata si republicata, pentru ca ………………
Socotesc ca sanctiunea aplicata este nelegala si netemeinica pentru ca ……
De aceea, va rog sa admiteti aceasta cerere si sa desfiintati hotararea atacata anuland si procesul verbal de contraventie (sau sa inlocuiti sanctiunea inchisorii cu amenda).
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 6 alin. 5 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata.
Dovada sustinerilor mele o fac cu ………………..

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Cerere Reexaminare hotarare judecatoreasca