Modele de CereriCerere Chemare in garantie pentru evictiune partiala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. Judetul ……. str. …… nr. …. etajul … apart. nr. …. parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. …. al acestei judecatorii cu termen de judecata la …….. chem in garantie si personal la interogatoriu pe ……………. domiciliat in ……………… Judetul …….. str. …….. nr. …. apart. […]

model...

Cerere Chemare in garantie pentru evictiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………, Parat(a) in dosarul nr. …….., cu termen de judecata la ………, al acestei instante, reclamant(a) fiind ……….., domiciliat(a) in …………, avand ca obiect revendicare, Formulez CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE impotriva garantului(ei) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru ca in cazul in care se va admite actiunea […]

model...

Cerere de Chemare in garantie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………… domiciliat(a) in …………………., Formulez: CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE, in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr …………, cu termen de judecata la data de, …………. al acestei instante, in care am calitatea de (reclamant sau parat), pentru ca in cazul in care voi cadea in pretentii, sa fie obligat(a) sa […]

model...

model:

Certificarea faptului ca persoana se afla intr-un anumit loc

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul ……..1)…….., domiciliat in ………2)……….., judetul ……………., str. ……………., nr. …, et. …., ap. ….., va rog sa certificati ca astazi ………… ma aflu in …..3)……… . Semnatura, Domnului Notar al ……………. 1) Numele si prenumele celui care cere certificare. 2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere certificarea. 3) Localitatea in care […]

model...

Certificarea faptului ca o persoana este in viata

Act din categoria Cereri

Cerere pentru certificarea faptului ca o persoana se afla in viata Domnule Notar, Subsemnatul ……..1)…….., domiciliat in ……….2)………., judetul ……………, str. ………….., nr. …, et. …, ap. …, va rog sa certificati ca sunt in viata. Semnatura, Domnului Notar al …………………. 1) Numele si prenumele celui care cere certificarea. 2) Localitatea in care domiciliaza cel […]

model...

model: ,

Cerere reconventionala la actiunea in revendicare imobil

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………….. judetul …………, str. …………, nr. ……., etajul ……….., apart. ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………… domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati, in ipoteza in care ii veti admite actiunea, sa-mi plateasca suma de …………. […]

model...

Cerere pentru inregistrarea nasterii dupa trecerea unui an de la nastere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei) domiciliata in localitatea …………… judetul …………., str. …………., nr. …….., etajul …….., apart. ………, chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al ……………….., cu sediul in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………, nr. ………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti inregistrarea in registrul […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...

Cerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR, Subsemnatul ……………. domiciliat in ……………………., In temeiul art.689 C. civ. declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului ………….. decedata la data de …/…/…. cu ultimul domiciliu in …………… al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. DATA …./…./….. SEMNATURA DOMNULUI NOTAR PUBLIC………………………………. 54. ACCEPTAREA […]

model...

Cerere de punere sub interdictie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., va rog sa hotarati PUNEREA SUB INTERDICTIE a paratului(ei) ……………, domiciliat(a) in ……………… Motivele actiunii: In fapt, paratul(a), in urma unui grav accident, a suferit un soc datorita caruia nu mai are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale. In dovedirea acestei sustineri depun certificatul medico-legal […]

model...