Modele de CereriCerere Efectuarea impartelii voluntare

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatii ………, domiciliati in ………, mostenitorii defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de ……….. in ……. cu ultimul domiciliu in ………., succesiune ce formeaza obiectul dosarului succesoral nr. ……., intrucat ne dovedim calitatea de mostenitori si am inteles sa ne impartim prin buna invoiala, In temeiul art. 81 alin. 1 din Legea nr. […]

model...

model:

Divort cand ambele parti sunt de acord cu desfacerea casatoriei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatii soti: 1. ………….., cu domiciliul in ……………… si 2. ………….., cu domiciliul in ………………, va rugam sa dispuneti DESFACEREA CASATORIEI NOASTRE PRIN DIVORT, inregistrata sub nr. ……… din ……….. la Primaria ……….., pe baza acordului nostru. Totodata, prin aceeasi hotarare, va rugam sa dispuneti: a) sa-mi fie incredintat spre crestere si educare […]

model...

Cerere Divort

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) …………., domiciliat(a) in …………, pentru DIVORT urmand ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanta sa hotarasca: a) in baza art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. ……… din ……… la ……… din vina paratului(ei). b) in […]

model...

model:

Deschiderea procedurii succesorale notariale si de inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995, Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei). […]

model...

Cerere Deschiderea procedurii succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatii: 1. ……1)……., domiciliat in …..2)….., judetul ……….., str. ……….., nr. …, et. …, ap. …., posesor al buletinului de identitate seria … nr. ……, eliberat de …………… . 2. ……1)……., domiciliat in ……2)….., judetul……….., str. …………., nr. …., et. …, ap. …, posesor al buletinului de identitate seria …. nr. ….., eliberat […]

model...

Cerere Depunerea recursului la tribunal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………………, In temeiul art. 302 C proc. civ., DEPUN RECURSUL formulat impotriva deciziei civile nr. ……….. din ………. pronuntata de acest tribunal, in dosarul nr. ……… care cuprinde si cererea de suspendarea executarii hotararii atacate. Vin cu rugamintea de a inainta de urgenta acest recurs Curtii de Apel in […]

model...

Cerere Depunerea listei de martori

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……….. cu termen de judecata la data de ………… depun prezenta LISTA CU MARTORII ce mi-au fost incuviintati prin incheierea din data de ……….. Este vorba de martorii: ……………., cu domiciliul in ……………… pe care va […]

model...

model: ,

Depunerea cererii de suspendare a executiei vremelnice la prima instanta

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……………… Depun CEREREA DE SUSPENDAREA EXECUTIEI VREMELNICE a sentintei civile nr. …….. din ………. pronuntata de aceasta instanta in dosarul nr. ……. la cererea intimatului(ei) ………… domiciliat(a) in ……………, cu rugamintea de a fi inaintata de urgenta Tribunalului ……….., impreuna cu apelul pe care l-am declarat impotriva sentintei a […]

model...

Depunerea cererii de suspendare executie vremelnica la instanta de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in ……………… Depun cererea de suspendare a executiei vremelnice a sentintei civile nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria ……… in dosarul nr. ……, cu rugamintea sa-i fixati termen de judecata. Anexez: – copia apelului declarat impotriva hotararii citate; – certificat eliberat de Judecatoria care atesta continutul minutei pronuntata, hotararea […]

model...

Cerere Depunere a apelului la prima instanta

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in ……………., In temeiul art. 288 C. proc. civ., DEPUN APELUL formulat impotriva sentintei civile nr. ……….. din …………. pronuntata de …………. in dosarul nr. ……….. intimat(a) fiind ………. domiciliat(a) in …………, si va rog sa-l inaintati Tribunalului (sau Curtii de Apel) in vederea judecarii impreuna cu dosarul. Cererea de […]

model...