Modele de CereriCerere Renuntare la dreptul pretins

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in ………………, Reclamant(a) in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr. ………, cu termen de judecata la data de …………….., parat(a) fiind ……………. In temeiul art. 247 C. proc. civ., va rog sa luati act ca inteleg ca RENUNT LA INSUSI DREPTUL PRETINS si sa pronuntati o hotarare definitiva. Data […]

model...

Cerere de Renuntare la apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………… al acestei instante, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………… In baza art. 368 C. proc. pen., declar expres ca RENUNT LA DREPTUL DE A DECLARA APEL impotriva hotararii citate. Data depunerii […]

model...

Cerere Refacere inscrisuri si hotarari disparute

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……………………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. …… al acestei instante, parte adversa, fiind …………, domiciliat(a) in …………………, Formulez: CERERE DE REFACERE A INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE, respectiv a: – dosarului civil nr. ………al acestei instante, avand ca obiect ……., parte adversa fiind ………., care a avut ultim termen […]

model...

Cerere Reexaminare hotarare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. Formulez CERERE DE REEXAMINARE impotriva sentintei civile nr. …….. din pronuntata de Judecatoria ……… in dosarul nr. ………, prin care, in baza art. 2 alin. 1 lit. … din Legea nr. 12/1990, republicata, am fost sanctionat(a) contraventional cu ………, pe care va rog s-o desfiintati (sau sa inlocuiti […]

model...

Reexaminare a hotararii de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., Formulez: CERERE DE REEXAMINARE a sentintei civile nr. …….. din ……….., pronuntata de Judecatoria …………, in dosarul nr. ………. prin care, cererea, s-a dispus transformarea amenzii in suma de ………. lei in inchisoare contraventionala, hotarare pe care o consider nelegala si netemeinica, pentru ca …………….. De aceea, va […]

model...

Cerere Reducerea pensiei de intretinere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………….., chem in judecata pe parata(ul) …………, domiciliat(a) in …………., in calitate de reprezentant(a) legal(a) a(l) minorului …………. pentru ca sa hotarati REDUCEREA PENSIEI DE INTRETNERE la care am fost obligat(a) prin sentinta civila nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria …………. Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata […]

model...

Cerere Redarea exercitiului drepturilor parintesti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………, tatal (sau mama) minorului(ei) ………, nascut(a) la data de ………., in …………, aflat in ingrijirea ……….., care prin hotararea judecatoreasca nr. ……… din …….. a Tribunalului ………., la cererea ………… a fost declarat abandonat de catre mine, va rog sa dispuneti REDAREA DREPTURILOR PARINTESTI, pentru ca au incetat […]

model...

Cerere Recuzare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… reclamant(a) ………….. sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de …….., Formulez: CERERE DE RECUZARE impotriva (se indica numele, prenumele si calitatea pe care o are in cadrul completului de judecata sau al procesului persoana recuzata), pentru (se enunta motivul de recuzare). Motivele […]

model...

model:

Recurs impotriva unei decizii penale

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………., declar: RECURS impotriva deciziei penale (sau incheierii) nr. ………. din ……….. pronuntata de ………. prin care (se enunta solutia data de instanta de apel). Motivele de recurs: In fapt: – prin rechizitoriul parchetului de pe […]

model...

Recurs impotriva ordonantei de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………., Formulez: RECURS IMPOTRIVA ORDONANTEI DE ADJUDECARE nr. ………. din …………. pronuntata de …………intimati fiind: – creditorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………… si – adjudecatarul(oarea) …………, domiciliat(a) in …………….., prin care mi s-a vandut imobilul ………., la pretul de …….. lei. Va rog sa admiteti recursul, sa casati ordonanta de […]

model...