Chemare in judecata reducerea pensiei de intretinere

Model Chemare in judecata reducerea pensiei de intretinere

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………………….. judetul …………………, str. ………….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, chem In judecata si personal la interogatoriu pe ……………………… (numele si prenumele paratei), domiciliata in localitatea …………….. judetul ……………., str. ……………, nr. …….., etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa hotarati reducerea pensiei de intretinere pe care o datorez paratei pentru intretinerea fiului nostru …………………. si la plata careia am fost obligat prin sentinta nr. ……….. din …………….. a …………… de la suma de ………….. lei lunar la suma de ………… lei lunar.
Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, prin sentinta sus-mentionata am fost obligat sa platesc paratei o pensie lunara de ………….. lei, pentru intretinerea fiului nostru.
Cuantumul pensiei a fost fixat in functie de salariul subsemnatului la acea data, care era de …………. lei, si de lipsa de venituri a paratei.
Cu incepere de la data de …………., insa, subsemnatul primesc un salariu mai mic si anume de ……………….. lei iar pe de alta parte parata este in prezent functionara, primind un salariu de ………………. lei. Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la stabilirea cuantumului pensiei, urmeaza ca acest cuantum sa fie reapreciat.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 94, din Codul familiei.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratei – care urmeaza a fi citata cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de adeverinta din care rezulta salariul meu in prezent. In acelasi timp, va rog sa obligati pe parata sa faca dovada veniturilor sale.
Depun prezenta cerere, precum si copii de pe adeverinta sus-mentionata, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratei.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Chemare in judecata reducerea pensiei de intretinere