Modele de CereriCerere Restabilire a situatiei de fapt anterioara savarsirii infractiunii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., parte vatamata in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………., va rog sa dispuneti RESTABILIREA SITUATIEI DE FAPT ANTERIOARA SAVARSIRII INFRACTIUNII, in sensul de a fi reintegrata in domiciliul comun din care am fost alungat(a), impreuna cu copii, reintegrare care este posibila si in […]

model...

Cerere Repunere in termen a incuviintarii executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………, Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……………… domiciliat(a) in ………….. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ………. pronuntata de judecatoria …………..in dosarul nr. ……….., ramasa definitiva si irevocabila, debitorul(oarea) a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de …….. lei. […]

model...

Cerere Repunere pe rol cauza suspendata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, suspendat la data de ……….. in baza art. …….. Va rog sa dispuneti REPUNEREA, PE ROL A CAUZEI (pentru ca a disparut cauza care a condus la suspendarea judecatii sale), fixand termenul de judecata si sa dispuneti citarea […]

model...

Cerere Repunere in termenul de apel (recurs) pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ………………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de. ………., Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE APEL (RECURS) PIERDUT, in dosarul nr. …….., in care s-a pronuntat sentinta civila nr. ……….. din …….. a acestei instante. Motivele cererii: In […]

model...

Cerere Repunere in termen pentru exercitarea dreptului la actiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ………………… Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACTIUNE impotriva paratului(ei) …………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca datorita unor cauze temeinic justificate nu am introdus actiunea in termenul de prescriptie prevazut de lege, de ….. ani. Motivele cererii: In fapt, am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. […]

model...

Cerere Renuntare la calea de atac

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ………………, Reclamant(a), parat(a), apelant(a), intimat(a) etc. in dosarul nr. …….. in care s-a pronuntat sentinta civila (sau decizia civila) nr. …….. din …….. a acestei instante. In temeiul art. 267 C. proc. civ., declar ca RENUNT LA CALEA DE ATAC, respectiv la …………… prevazuta de lege impotriva hotararii enuntate. […]

model...

Cerere Renuntarea expresa la succesiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ………., in ……………., cu ultimul domiciliu in …………….. In temeiul art. 696 C. civ., declar ca RENUNT LA SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) asupra careia nu am facut nici un act de acceptare, cerere pe care va rog s-o […]

model...

Cerere Renuntare la recurs

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …….., al judecatoriei sau tribunalului …………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………….., hotarare impotriva careia am dreptul sa declar recurs pana la data de …………., In temeiul art. 3854 alin. 2 raportat […]

model...

model:

Cerere Renuntare la martori

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………. cu termen de judecata la data de ………….. Va rog sa luati act ca inteleg sa RENUNT LA MARTORII ……………… pe care i-am propusi mi-au fost incuviintati prin incheierea din data de ………, proba pe […]

model...

Cerere Renuntare la judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………, Reclamant(a) in procesul civil ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… cu termen de judecata la data de …………, parat(a) fiind …………….. In temeiul art. 246 C. proc. civ., declar ca RENUNT LA JUDECATA, si va rog sa constatati acest lucru printr-o incheiere data fara drept de apel. Data […]

model...