Modele de CereriCerere Liberare conditionata in cazuri speciale

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………… (sau detinut(a) in penitenciarul ……………), va rog sa dispuneti LIBERAREA MEA CONDITIONATA din executarea pedepsei de inchisoare in a carei executare ma aflu. Motivele cererii: In fapt, prin hotararea penala nr. ……….. din ………. pronuntata de ………. in dosarul penal nr. …….. in baza art. ….. am fost […]

model...

Cerere Liberare conditionata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., cu domiciliul stabil in …………., (sau detinut(a) in penitenciarul) …………, va rog dispuneti LIBERAREA MEA CONDITIONATA din executarea pedepsei de inchisoare in a carei executare ma aflu. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta penala nr. ……….. din …………, pronuntata de judecatoria …………, in dosarul penal nr. ………, in baza art. ….., […]

model...

model:

Cerere Legalizarea copiilor de pe acte

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul ………1)………., domiciliat in ……..2)…….., judetul ……………., str. …………, nr. …, et. ….., ap. ….., va rog sa-mi legalizati alaturata copie de pe actul ……..3)……….. . Semnatura, Domnului Notar al ………… 1) Numele si prenumele celui care cere legalizarea. 2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere legalizarea. 3) Determinare actului original.

model...

Cerere Investire cu formula executorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………. In temeiul art. 374 – art. 376 C. proc. civ., depun copie legalizata a sentintei civile (sau deciziei civile) nr. ………., din …………, pronuntata de …………., in dosarul nr. …………. ramasa definitiva (si irevocabila) si rog sa dispuneti INVESTIREA SA CU FORMULA EXECUTORIE prevazute de art. 269 C. […]

model...

Cerere Inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

Subsemnatul ….1)……., domiciliat in …..2)…… judetul …………., str. ……….., nr. ……., et. …., ap. …, va rog, in calitate de …….3)……, al defunctului ………4)……., incetat din viata la data de …………, cu ultimul domiciliu in ……5)….., judetul …………., str. …………, nr. ….., etajul ……, ap. ….., sa procedati la inventarierea bunurilor succesorale lasate de numitul […]

model...

Introducere in procesul penal a partii responsabile civilmente

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………. (sau cu sediul in ………….), parte civila in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………… In temeiul art. 16 alin. 1 C. proc. pen., CER INTRODUCEREA IN PROCESUL PENAL, IN CALITATE DE PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE, a …………., care raspunde, pe plan civil, de consecintele […]

model...

Cerere Introducere in cauza a mostenitori lor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………….. Reclamant(a) in actiunea in pretentii introdusa impotriva paratului(ei) domiciliat(a) in …………, in dosarul nr. ……… cu termen de judecata la data de ………… Pentru ca paratul(a) a decedat la data de ………….., Formulez: CERERE DE INTRODUCERE IN CAUZA A MOSTENITORILOR respectiv a paratului(ei) …………. domiciliat(a) in ……….. ca […]

model...

Intocmirea unui supliment de certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor al defunctului(ei) …………, decedat(a) la …………, in …………., cu ultimul domiciliu in ………., succesiune dezbatuta si in urma careia s-a eliberat certificatul de mostenitor nr. …….. din ………. din care au fost omise urmatoarele bunuri: ………………………………. De aceea, in temeiul art. 86 alin 2 din Legea […]

model...

Intocmirea procesului verbal de situatie a imobilului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, creditor in dosarul de executare nr. ……… al acestei instante, in care s-a emis comandament impotriva debitorului(oarei) …………, domiciliat(a) in ……………, in vederea urmaririi imobilului …………, situat in …………….. In baza art. 499 C. proc. civ., va rog sa dispuneti intocmirea PROCESULUI VERBAL DE SITUATIE A IMOBILULUI de […]

model...

Cerere Interventie in nume propriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………… domiciliat(a) in …………….., Formulez: CERERE DE INTERVENTIE IN NUME PROPRIU, in actiunea care formeaza obiectul dosarului civil nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de, ……….. in care figureaza ca parti: – reclamant(a) ………………; – parat(a), ………………… avand ca obiect ………………….. Va rog sa admiteti in principiu […]

model...