Modele de CereriCerere Notare punere sub interdictie

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………………, domiciliat in ……………, judetul …………….., str. ……………, nr. …., in calitate de tutore ai lui ………………………, va rog ca, in temeiul sentintei nr. …….. din ………….., ramasa definitiva, a …………….., sa dispuneti: Notarea punerii sub interdictie a lui ……………….., proprietar al imobilelor inscrise in urmatoarele carti funciare: 1. cartea funciara nr. […]

model...

Cerere Notarea actiunii pauliene

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………….., judetul ………………, str. ………………., nr. ….., in calitate de ………… va rog sa dispuneti: Notarea in carte funciara nr. …….. a comunei ……………. a actiunii pauliene introduse de mine atat impotriva lui ………………………., domiciliat in …………….., judetul …………, str. …………., nr. ……., care a instrainat in frauda drepturilor […]

model...

model:

Cerere Notarea actiunii de revocare a donatiei

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………., domiciliat in…………, judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca potrivit art. 829 din C. civ. sa dispuneti: Notarea In Cartea funciara nr. ….. a comunei ……….. a revocarii pentru motivul ………….. a donatiei facute in favoarea lui …………, domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………, nr. …. . Donatarul, […]

model...

Cerere Modificare a pedepsei in caz de recidiva postcondamnatorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., actualmente detinut(a) in penitenciarul ………. Respectuos va rog sa dispuneti MODIFICAREA PEDEPSELOR la care am fost condamnat(a) definitiv prin doua hotarari penale diferite, urmand sa execut o singura pedeapsa. Motive: In fapt, prin sentinta penala nr. ………., din ………, pronuntata de ………., in dosarul penal nr. ………. in […]

model...

Cerere de chemare in judecata pentru restituirea platii nedatorare

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în ………………. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : – sa obligati […]

model...

Cerere Majorare pensie de intretinere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………. domiciliat(a) in …………… in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a minorului …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……………., pentru ca, pe baza hotararii ce veti pronunta, sa dispuneti MAJORAREA PENSIEI DE INTRETINERE la care a fost obligat(a) prin sentinta civila nr. …….. din …………, […]

model...

Cerere Luare a masurilor asiguratorii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………, parte civila in procesul penal nr. …….., cu termen de judecata la data de ………. privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) …………… in vederea repararii pagubei ce mi-a fost cauzata, va rog SA DISPUNETI LUAREA MASURILOR ASIGURATORII ASUPRA AVERII MOBILE SI IMOBILE APARTINAND INVINUITULUI(EI) SAU INCULPATULUI(EI) […]

model...

Liberarea minorului din centrul de reeducare inainte de a deveni major

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……… minor(a), aflat(a) la centrul de reeducare de la data ……….. va rog sa dispuneti LIBERAREA MEA INAINTE DE A DEVENI MAJOR. Motivele cererii: In fapt, la data de ………. am comis fapta constand in ……….. si prin hotararea penala nr. ……. din ………. a ……….. in dosarul penal nr. ………, in […]

model...

Cerere Liberare provizorie sub control judiciar

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………, inculpat(a) in dosarul penal nr. ……… pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. ….., arestat(a) preventiv de la data de ……… va rog sa dispuneti PUNEREA MEA IN LIBERTATE PROVIZORIE, SUB CONTROL JUDICIAR, pentru ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 1602 alin. 1 C. […]

model...

Cerere Liberare provizorie pe cautiune

Act din categoria Cereri

DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR), Subsemnatul(a) ……….. cu domiciliul in ………………… inculpat(a) in dosarul penal nr. …….. pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. …….., arestat(a) preventiv de la data de ………. va rog sa dispuneti ELIBERAREA MEA PROVIZORIE PE CAUTIUNE, intrucat consider ca sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art. 1604 C. proc. pen. Astfel, am […]

model...