angajare | model formularAngajament de plata

Act din categoria Diverse

Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. şi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeţul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeţul …………………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, […]

model...

model: ,

CONTRACT de angajare

Act din categoria Contracte comerciale

1. PREVEDERI GENERALE S.C. …………, cu sediul in …………. si …………., domiciliat in ………….. incheie prezentul contract de angajare, incepand cu data de ……… 2. PERIOADA DE ANGAJARE S.C. ……….. angajeaza pe ………… incepand cu data de ……… pana la data de ………., cu exceptia situatiei in care contractul de angajare ia sfarsit la o […]

model...

model: