Modele de CereriCerere parinti pentru inapoiere copil de la o persoana care il tine fara drept

Act din categoria Cereri

Subsemnatii (numele si prenumele ambilor reclamanti), ambii domiciliati in localitatea …………….., judetul ………….., str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chemam in judecata si personal la interogatoriu pe (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………. judetul ……….., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l […]

model...

Cerere parinte decazut din drepturi parintesti de a i se reda exercitiul acestor drepturi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………… (numele si prenumele petitionarului) domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. ……, etajul …….., apart. ………, va rog sa hotarati, dupa ascultarea autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local al …………… si a sotiei mele ………………… (numele si prenumele celuilalt parinte), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………, […]

model...

Cerere (Memoriu) pentru introducere recurs in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PROCUROR GENERAL, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Vin cu rugamintea ca in temeiul art. 330 alin. 1 pct. 1 sau 2 C. proc. civ., sa introduceti: RECURS IN ANULARE, la Curtea Suprema de Justitie, impotriva sentintei (sau deciziei) civile din ……. pronuntata de ………… in dosarul nr. ……….. prin care (se enunta solutia pronuntata), […]

model...

(Memoriu) in vederea introducerii recursului in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PROCUROR GENERAL, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …….. al ……….. in care s-a pronuntat hotararea penala definitiva nr. ………. din ………. de …………….. Formulez: CERERE IN VEDEREA INTRODUCERII RECURSULUI IN ANULARE impotriva hotararii sus mentionate. Va rog sa cereti dosarul citat si, […]

model...

Cerere de amanare a judecarii cauzei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, va rog sa hotarati AMANAREA EXECUTARII: a) pedepsei de ………… inchisoare; b) sanctiunii contraventionale de ………… inchisoare contraventionala; c) masurii educative a internarii intr-un institut de reeducare, luata impotriva mea prin hotarare judecatoreasca definitiva, deoarece ma aflu intr-una din situatiile prevazute de lege care va permite sa amanati […]

model...