Cerere de amanare a judecarii cauzei

Model Cerere de amanare a judecarii cauzei

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, va rog sa hotarati
AMANAREA EXECUTARII:
a) pedepsei de ………… inchisoare;
b) sanctiunii contraventionale de ………… inchisoare contraventionala;
c) masurii educative a internarii intr-un institut de reeducare, luata impotriva mea prin hotarare judecatoreasca definitiva, deoarece ma aflu intr-una din situatiile prevazute de lege care va permite sa amanati executarea.

Motive:

In fapt, prin sentinta penala (civila) nr. ………., din ……….., pronuntata de …………, in dosarul nr. …………, s-a dispus:
a) in baza art. ….. condamnarea mea la pedeapsa …….. inchisoare;
b) in baza art. ….. sanctionarea mea cu ……….. inchisoare contraventionala;
c) in baza art. 101 lit. c, C. pen., aplicarea masurii educative de trimitere a mea intr-un centru de reeducare, pe timp de ………..
S-a retinut in sarcina mea faptul ca ………….
Hotararea este definitiva, urmand sa fie pusa in executare.
Cer amanarea executarii hotararii, deoarece:
– sufar de o boala care ma pune in imposibilitate de a executa pedeapsa sau masura educativa anuntata, dovada care o fac cu actul medico-legal pe care-l anexez la prezenta cerere si, daca este nevoie, va rog a se incuviinta efectuarea unei expertize medico-legale;
– sunt gravida, dovada actul medical pe care-l anexez;
– am un copil mai mic de un an, dovada copia legalizata de pe certificatul de nastere al copilului, pe care o anexez;
– din cauza unor imprejurari speciale si anume ………….. executarea imediata a sanctiunii va avea consecinte grave pentru mine, familie sau unitatea la care lucrez.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 453 lit. a, b si c din C. proc. pen.
Dovada cererii inteleg s-o fac cu actele enuntate si cu orice mijloc de proba admis de lege.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Cerere de amanare a judecarii cauzei