Modele de Actiuni in justitieIn restituirea imbogatirii fara justa cauza

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………….. domiciliat in ……….. pentru a fi obligat la …………… Cer, de asemenea, obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata. Motivele actiunii: In fapt, (se enunta motivul care justifica admiterea actiunii si valoarea pretentiilor necesara pentru a se calcula taxa de timbru). […]

model...

Chemare in judecata pentru repetitie

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ………… judetul ……… str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………. judetul ………. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi restituie suma de lei […]

model...

Chemare in judecata In regres

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………… pentru ca, in baza probelor administrate, instanta sa hotarasca a obliga pe parat la plata sumei de …….. lei, reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului ………… Cer, de asemenea, obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata. Motivele […]

model...

Reducerea pretului dintr-un contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune estimatorie)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………… domiciliat in ……….. judetul …… str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …….. domiciliat in …….. judetul …… str. ……. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi restituie suma de ……… […]

model...

Chemare in judecata pt. raspundere civila contractuala

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………. domiciliat in ………….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul …….. domiciliat in …….. pentru a fi obligat la ……………….. a) sa-si execute obligatia pe care si-a asumat-o de a-mi tencui casa, iar in caz de refuz sa fiu autorizat ca lucrarile sa le execut eu pe cheltuiala lui, […]

model...

In nulitatea unei donatii deghizate intre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …….. domiciliat in …….. judetul ……. str. …….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nul partajul voluntar intervenit la […]

model...

In nulitatea casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. ………… nr. ……, etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratei) domiciliata in localitatea …………….., judetul ………….., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

In nulitate pentru lipsa de consimtamant (eroare obstacol)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …… judetul …… str …… nr. … etajul. …… apart. nr. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. …….. nr. …. etajul ………. apart. nr. …… pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nul contractul de vanzare-cumparare intervenit […]

model...

In nulitate

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………… domiciliat in ………. pentru ca prin hotararea judecatoreasca sa se constate ca actul juridic ……… este nul (sau sa se anuleze), sa oblige pe parat sa-mi restituie bunurile vandute (sau pretul primit) si sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. […]

model...

Chemare in judecata pt. granituire

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………. domiciliat(a) in ………… pentru: 1) Stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatile noastre; 2) Ca urmare a stabilirii liniei de hotar, paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fasiei de teren pe care […]

model...