Modele de Actiuni in justitieMinorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea …………………… judetul ……………….., str. …………………. nr. ……., etajul ……., apart. …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………… (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea …………….. judetul ……………., str. ………………….., nr. ……., etajul ………., apart. ………., pentru ca, prin hotararea ce veti […]

model...

In stabilirea filiatiei fata de tata (in stabilirea paternitatii)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reprezentantului legal al reclamantei) domiciliata in localitatea ……………., judetul …………., str. ………….., nr. ……, etajul …… apart. ……, in calitate de reprezentanta legala a fiului meu minor …………………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………, str. […]

model...

In stabilirea filiatiei fata de mama

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (in cazul in care copilul este minor sau pus sub interdictie, actiunea se porneste de reprezentantul sau legal al carui nume si calitate se trec in actiune), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. …………….., nr. ……, etajul ……, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….., domiciliata […]

model...

Chemare in judecata In simulatie

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in ……….. chem in judecata personal la interogatoriu pe paratul …… domiciliat in …….., pentru ca prin hotararea judecatoreasca sa se constate ca, contractul de imprumut, vanzare-cumparare, donatie etc., autentificat sub nr. …………… din ………., de Notariatul de Stat ………… prin care ………, este simulat. Va rog sa obligati pe […]

model...

In rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune rehibitorie)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ……… judetul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in …….. judetul ….. str. ……… nr. …. etajul …. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa […]

model...

Chemare in judecata pt. rezolutiunea unui contract

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ……….. judetul …… str. ……. ……… nr. …. etajul…. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in …….. judetul ….. str. ……. nr. …. etajul ……. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati rezolutiunea contractul autentificat de ………….. […]

model...

Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu restituirea arvunii indoite

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ……. judetul ……. str. ……. nr. …. etajul …… apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ……… judetul …….. str. ……… nr. …. etajul ….. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa rezolviti contractul din ……. prin care […]

model...

Chemare in judecata rezilierea unui contract

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. judetul ……. str. ………. nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………. judetul …….. str. …….. nr. …. etaj …. apart. nr ….. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul sub semnatura privata, prin […]

model...

Chemare in judecata revendicarea unui imobil

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul (a) ………….. domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …. etajul ….. apartartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in ………….. str. ……….. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul situat in …………. str. ……….. […]

model...

Chemare in judecata revendicare imobiliara

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….domiciliat(a) in ………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul (a) …….. domiciliat(a) in …………. pentru a fi obligat(a) sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul impreuna cu toate constructiile si plantatiile aflate pe el, situat in ……… sa-mi restituie fructele percepute in valoare de …….. lei si sa-mi […]

model...