Chemare in judecata rezilierea unui contract

Model Chemare in judecata rezilierea unui contract

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………. domiciliat in …….. judetul ……. str. ………. nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………. judetul …….. str. …….. nr. …. etaj …. apart. nr ….. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul sub semnatura privata, prin care subsemnatul am dat, iar paratul a primit in locatiune o pianina marca ………… Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, prin contractul sus-mentionat am inchiriat paratului pe termen de ….. pianina marca …….. in schimbul unei chirii portabile de ……. lei lunar. Paratul mi-a platit aceasta chirie numai pana la data de ……., de cand a incetat orice plata.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si art. 1439 Cod civil.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte; si anume de contractul de inchiriere incheiat intre mine si parat, precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ……… din …… judetul ……. str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. ….
2. ……… din …… judetul ……. str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. ….
Depun prezenta actiune, precum si copie legalizata de pe actul sus-mentionat, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
…………..
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………

Chemare in judecata rezilierea unui contract