ordine | model formularContestatie la tabloul de ordine

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………… Creditor privilegiat in cadrul urmaririi silite ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… ce are fixat termen de adjudecare la data de ………, debitor fiind ……….. in care am depus titlul meu de creanta pentru a fi inscris in tabloul de ordine. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE ORDINE pentru […]

model...