Modele de CereriCerere Recurs impotriva deciziei civile

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Declar RECURS impotriva deciziei civile nr. ……. din …….. a Tribunalului ……….. pronuntata in dosarul nr. …….., cat si impotriva sentintei civile nr. …….. din ……….. a Judecatoriei ………… pronuntata in dosarul nr. ……, parte intimata fiind …………. domiciliat(a) in ………….., pe care va rog sa-l admiteti, sa […]

model...

Cerere Rectificare a datei mortii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………., Formulez CERERE PENTRU RECTIFICAREA DATEI MORTII PREZUMATE privind pe ……….., cu ultimul domiciliu in …………, pronuntata prin sentinta civila nr. ………. din ………… a acestei instante, in dosarul nr ………., ramasa definitiva, pentru ca din eroare s-a trecut data mortii ca fiind ………, in loc de ………… In […]

model...

Cerere Reconventionala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………. (numele si prenumele reclamantului din cererea reconventionala) domiciliat in ………………. (localitatea in care domiciliaza reclamantul din cererea reconventionala), judetul ………….., str. …………., nr. …., etajul …. apart. ….. fac prezenta cerere reconventionala la actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestui tribunal si care mi-a fost intentata de …………………… (numele […]

model...

Cerere Reconstituire sau intocmire ulterioara a unui act de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in …………. chem in judecata Primaria ……….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – RECONSTITUIREA SAU – INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ……….., pentru ca ………………. Motivele cererii: In fapt, ……..(se enunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele care justifica […]

model...

Cerere Recalculare pedepsa in cazul prevazut de art. 43 Cod penal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, actualmente detinut(a) in penitenciarul …………… Respectuos va rog sa dispuneti RECALCULAREA PEDEPSELOR pentru infractiunea continuata sau complexa prevazute de art. ……., pentru care am fost condamnat(a) definitiv prin doua hotarari diferite, urmand sa se dispuna sa execut o singura pedeapsa. Motive: In fapt, prin sentinta penala nr. ………… […]

model...

Cerere Reabilitare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, va rog sa dispuneti REABILITAREA MEA de condamnarea (sau condamnarile) pe care le-am suferit. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta penala nr. ……… din ……….., a judecatoriei ……….., in baza art. ……, am fost condamnat(a) la ………. inchisoare, fapta comisa la data de ………… Pedeapsa am executat-o in […]

model...

Cerere de Radiere punere sub interdictie

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in …………….., judetul ……………, str. …………., nr. …, va rog ca, in temeiul hotararii nr. …….. din …………., ramasa definitiva, a Tribunalului ……………., prin care s-a pronuntat ridicarea punerii sub interdictie a lui ………………., sa dispuneti: Radierea notarii punerii sub interdictie din urmatoarele carti funciare nr. ……….. ale comunei ……………. […]

model...

Cerere Radierea minoritatii

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ………….., domiciliat in ……………, judetul ……………., str. ……………, nr. …, implinind varsta majoritatii, va rog sa dispuneti, in temeiul certificatului de nastere, Radierea notarii minoritatii din cartile funciare nr. ……….. ale comunei …………. . Va rugam ca, odata cu comunicarea incheierii, sa-mi restituiti certificatul de nastere, in care scop alatur o copie. […]

model...

Prin care se arata domiciliul ales si persoana indreptatita a primi acte de procedura

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………… (numele si prenumele partii care face cererea) parat in cauza ce formeaza dosarului nr. ……….., al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……….., declar prin prezenta ca imi aleg domiciliul la domnul avocat ……………. din ………… (localitatea in care se afla domiciliul ales), judetul ………., str. …………, nr. […]

model...

Prin care se aduce la cunostinta instantei schimbarea domiciliului uneia din parti in cursul judecatii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… (numele si prenumele partii care anunta schimbarea domiciliului sau) reclamant (sau parat) in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……….., va rog sa luati act ca nu mai locuiesc la domiciliul indicat in actiune, ci in (localitatea in care domiciliaza […]

model...