Modele de Actiuni in justitieChemare in judecata revocare donatie

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ……… domiciliat in ………….. pentru revocarea contractului de donatie autentificat sub nr. ……. din ……… de Notariatul Public, pentru neindeplinirea obligatiilor pe care le-a asumat (sau pentru ingratitudine). Ca o consecinta a revocari, va rog ca paratul sa fie […]

model...

Chemare in judecata restituire imprumut pecuniar

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ……… judetul ……. str. …….. nr. …. etajul apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in ………. judetul ……… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi restituie suma de ……. lei […]

model...

Chemare in judecata pt. restituire imprumut

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ……… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul …… domiciliat in ……….. pentru a fi obligat: 1. sa-mi restituie ……., bun pe care i l-am imprumutat la data de……. sau contravaloarea sa in suma de ……. lei, precum si suma de …… lei, despagubiri pentru lipsa de […]

model...

Reparare prejudiciu decurgand dintr-o fapta ilicita

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in ………. judetul ……. str. …….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in ……….. judetul ……. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei […]

model...

Actiune in justitie reparare prejudiciu cauzat de animale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …….. domiciliat in ……. judetul ……. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …., chem in judecata si personal la interogatoriu pe……….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei ………. […]

model...

Pentru reparare prejudiciu cauzat de terti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. judetul ….. str. …….. nr. …. etajul ….. apart. nr. …. chem in judecata …………….. cu sediul in …………. judetul …… str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …., prin reprezentantii ei legali, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta s-o obligati sa-mi plateasca suma de lei […]

model...

Chemare in judecata repararea prejudiciului cauzat de minor

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ……… judetul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. si pe ……….. ambii domiciliati in ………… judetul …….. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-i obligati sa-mi […]

model...

Pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ……. judetul ……. str. …….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu …….. ……… societate comerciala cu sediul in ………. judetul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. prin reprezentantii ei legali, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta […]

model...

Pentru repararea prejudiciului cauzat de cladiri

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………. judetul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei […]

model...

Chemare in judecata reducerea pensiei de intretinere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………………….. judetul …………………, str. ………….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, chem In judecata si personal la interogatoriu pe ……………………… (numele si prenumele paratei), domiciliata in localitatea …………….. judetul ……………., str. ……………, nr. …….., etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...