complangere | model formular



Posesorie in complangere (tulburare de drept a posesiei)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in …………. pentru a fi obligat sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ………………. ……………. cu urmatoarele vecinatati ……………………….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. Motivele actiunii: In fapt, subsemnatul exercit asupra terenului […]

model...

Posesorie in complangere (pentru tulburare de fapt a posesiei)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea …………………, judetul ……………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea ……………, judetul ………….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ……………., judetul …………, cu urmatoarele vecinatati […]

model...