reclamant | model formularPosesorie de reintegrare (pentru tulburare violenta a posesiei)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ……………, judetul ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………….. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ……………., judetul ………….., cu urmatoarele […]

model...