garantie | model formularChemare in garantie pentru evictiune partiala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……………………… cu termen de judecata la data de …./…./…. al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti rezolutiunea contractului – daca veti admite actiunea […]

model...