fundatie | model formularStatutul unei fundatii

Act din categoria Acte constitutive

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. – Fundaţia …………………………. fondată potrivită Actului constitutiv de: a) …………………………. cetăţean român, domiciliat în ……………… str. ……………………. nr. ………., bloc ………., scara ………., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………….. posesorul actului de identitate ……………………….. seria …………………… nr. ………………., eliberat de ………………. la data de …………………………., cod numeric personal …………………………. […]

model...

Act constitutiv fundatie

Act din categoria Acte constitutive

Eu/Noi, 1. ………………………., cetăţean român, domiciliat în ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scară ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judeţ ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ……………………………….., eliberat de ………………….. la data de ……………………., cod numeric personal …………………………………….; sau/şi 1. S.C. ……………………………….. SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ……………………………., str. …………………………………. nr. […]

model...