statut | model formularStatutul unei fundatii

Act din categoria Acte constitutive

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. – Fundaţia …………………………. fondată potrivită Actului constitutiv de: a) …………………………. cetăţean român, domiciliat în ……………… str. ……………………. nr. ………., bloc ………., scara ………., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………….. posesorul actului de identitate ……………………….. seria …………………… nr. ………………., eliberat de ………………. la data de …………………………., cod numeric personal …………………………. […]

model...