Chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului

Model Chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………. domiciliat in ……… judetul ……. str. ……… nr. … etajul …. apart. nr. … chem in judecata si personal la interogatoriu pe ….. domiciliat in …….. judetul ….. str. ……… nr. … etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi restituie suma de lei …….. ce reprezinta pretul platit de subsemnatul pentru terenul situat in …….. judetul ……. str. ………. nr. …. pe care l-am cumparat de la parat prin actul de vanzare-cumparare autentificat de ……. sub nr. ….. din …….. si sa-l obligati sa-mi plateasca cu titlu de despagubiri suma de lei ……….
Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare mentionat mai sus, subsemnatul am cumparat de la parat terenul situat in …….. judetul ……. str. …….. nr. …. platind pretul la autentificarea actului. Ulterior, am constatat ca terenul este detinut de …….. care nu numai ca a refuzat sa-mi lase mie posesia, dar mi-a exhibat titlul sau de proprietate, constand in contractul prin care paratul ii vanduse, anterior vanzarii catre mine, acelasi teren. Acest contract este autentificat de …….. sub nr. ….. din …….. si transcris la …….. sub nr. …… din ……..
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1337 si 1341 Cod civil.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de cele doua contacte de vanzare-cumparare.
Depun prezenta actiune precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
…………..
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………..

Chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului